Cennik

Tłumaczenia Tryb zwykły (do 6 stron dziennie) Tryb przyspieszony (od 7 stron dziennie)
marketingowe, ogólne od 45 zł od 60 zł
prawne i prawnicze od 45 zł od 60 zł
uwierzytelnione (przysięgłe) od 45 zł od 60 zł
dodatkowy egzemplarz 10 zł
ustne (konsekutywne, liaison) pół dnia (4h): 500 zł dzień (8 h) 1000 zł
ustne przy prostych czynnościach notarialnych, w urzędach itp. pierwsza godzina: 200 zł od dwóch godzin: 125 zł za godzinę

Podane stawki to wartości brutto. Nie jestem płatnikiem VATIle to jest strona?

Zachęcam do skorzystania z promocji na tłumaczenia wybranych dokumentów! Na liście jest ich już trzydzieści, a liczba ta będzie rosła.

Full certified copy of an entry of birth (UK)
Odpis zupełny aktu urodzenia (Wielka Brytania)
80PLN
Abridged certified copy of an entry of birth (UK)
Odpis skrócony aktu urodzenia (Wielka Brytania)
50 PLN
Abridged certified copy of an entry of birth (England) including instructions on changing the child’s first name
Odpis skrócony aktu urodzenia (Anglia) z pouczeniem o procedurze zmiany imienia dziecka
80 PLN
Certified copy of an entry of marriage (UK)
Odpis aktu małżeństwa (Wielka Brytania)
80 PLN
Certificate of birth (Minnesota)
Odpis aktu urodzenia (Minnesota)
40 PLN
Certificate of live birth (Michigan)
Odpis aktu urodzenia (Michigan)
od 80 PLN
Birth certificate – Statement of live birth (Ontario)
Odpis zupełny aktu urodzenia (Ontario)
160 PLN
Certificate of marriage registration (NYC)
Odpis aktu małżeństwa (miasto Nowy Jork)
80 PLN
Marriage certificate (Nevada)
Odpis aktu małżeństwa (Nevada)
80 PLN
Certification of marriage (Illinois)
Odpis aktu małżeństwa (Illinois)
40 PLN
Statement of death with medical certificate of death (Ontario)
Odpis aktu zgonu z lekarskim świadectem zgonu (Ontario)
400 PLN
Statement of death (Ontario)
Odpis aktu zgonu (Ontario)
200 PLN
Medical certificate of death (Ontario)
Lekarskie świadectwo zgonu (Ontario)
200 PLN
Vehicle Registration Certificate (Ireland)
Dowód rejestracyjny pojazdu (Irlandia)
160 PLN
Odpis zupełny aktu urodzenia
Full certified copy of an entry of birth
80 PLN
Odpis skrócony aktu urodzenia
Abridged certified copy of an entry of birth
40 PLN
Odpis skrócony aktu małżeństwa
Abridged certified copy of an entry of marriage
60 PLN
Odpis zupełny aktu małżeństwa
Full certified copy of an entry of marriage
80 PLN
Prawo jazdy
Driving licence
40 PLN
Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)
Excerpt from the National Criminal Register (criminal disclosure)
60 PLN
Dyplom ukończenia studiów wyższych (bez suplementu)
Higher education diploma (no supplement)
40 PLN
Świadectwo ukończenia liceum
General education secondary school leaving certificate
od 80 PLN
Świadectwo ukończenia technikum
Technical secondary school leaving certificate
od 120 PLN
Zaświadczenie o zameldowaniu
Certificate of registration for permanent or temporary residence
40 PLN
Dyplom lekarski
Medical diploma
80 PLN
Prawo do wykonywania zawodu lekarza
Licence to practice medicine
od 80 PLN
Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
Certificate of qualifications to practice nursing
80 PLN
Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza
Certificate of the course of professional practice (nursing)
40 PLN
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Middle school leaving certificate
80 PLN
Świadectwo dojrzałości (nowe)
Certificate of maturity (new template)
40 PLN
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Transcript of middle school final examination results
80 PLN
Świadectwo pracy
Certificate of employment
od 120 PLN
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Petition for the ascertainment of acquisition of estate
od 90 PLN
Świadectwo kwalifikacji zawodowej (kierowca)
Certificate of professional competence (driver)
od 135 PLN