Cennik

Tłumaczenia Tryb zwykły (do 6 stron dziennie) Tryb przyspieszony (od 7 stron dziennie)
marketingowe, ogólne od 60zł od 80 zł
prawne i prawnicze od 60 zł od 80 zł
uwierzytelnione (przysięgłe) od 60 zł od 80 zł
dodatkowy egzemplarz 10 zł
ustne (konsekutywne, liaison) pół dnia (do 4h): 600 zł dzień (do 8 h) 1200 zł
ustne przy prostych czynnościach notarialnych, w urzędach itp. 400 zł do dwóch godzin

Podane stawki to wartości brutto. Nie jestem płatnikiem VATIle to jest strona?

Zachęcam do skorzystania z promocji na tłumaczenia wybranych dokumentów! Na liście jest ich już trzydzieści, a liczba ta będzie rosła.

Full certified copy of an entry of birth (UK)
Odpis zupełny aktu urodzenia (Wielka Brytania)
120 PLN
Abridged certified copy of an entry of birth (UK)
Odpis skrócony aktu urodzenia (Wielka Brytania)
100 PLN
Abridged certified copy of an entry of birth (England) including instructions on changing the child’s first name
Odpis skrócony aktu urodzenia (Anglia) z pouczeniem o procedurze zmiany imienia dziecka
120 PLN
Certified copy of an entry of marriage (UK)
Odpis aktu małżeństwa (Wielka Brytania)
100 PLN
Certificate of birth (Minnesota)
Odpis aktu urodzenia (Minnesota)
100 PLN
Certificate of live birth (Michigan)
Odpis aktu urodzenia (Michigan)
od 120 PLN
Birth certificate – Statement of live birth (Ontario)
Odpis zupełny aktu urodzenia (Ontario)
180 PLN
Certificate of marriage registration (NYC)
Odpis aktu małżeństwa (miasto Nowy Jork)
100 PLN
Marriage certificate (Nevada)
Odpis aktu małżeństwa (Nevada)
100 PLN
Certification of marriage (Illinois)
Odpis aktu małżeństwa (Illinois)
100 PLN
Statement of death with medical certificate of death (Ontario)
Odpis aktu zgonu z lekarskim świadectem zgonu (Ontario)
480 PLN
Statement of death (Ontario)
Odpis aktu zgonu (Ontario)
250 PLN
Medical certificate of death (Ontario)
Lekarskie świadectwo zgonu (Ontario)
250 PLN
Vehicle Registration Certificate (Ireland)
Dowód rejestracyjny pojazdu (Irlandia)
180 PLN
Odpis zupełny aktu urodzenia
Full certified copy of an entry of birth
120 PLN
Odpis skrócony aktu urodzenia
Abridged certified copy of an entry of birth
100 PLN
Odpis skrócony aktu małżeństwa
Abridged certified copy of an entry of marriage
100 PLN
Odpis zupełny aktu małżeństwa
Full certified copy of an entry of marriage
120 PLN
Prawo jazdy
Driving licence
80 PLN
Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności)
Excerpt from the National Criminal Register (criminal disclosure)
120 PLN
Dyplom ukończenia studiów wyższych (bez suplementu)
University or college diploma (no supplement)
80 PLN
Świadectwo ukończenia liceum
General education secondary school leaving certificate
od 100 PLN
Świadectwo ukończenia technikum
Technical secondary school leaving certificate
od 140 PLN
Zaświadczenie o zameldowaniu
Certificate of registration for permanent or temporary residence
80 PLN
Dyplom lekarski
Medical diploma
100 PLN
Prawo do wykonywania zawodu lekarza
Licence to practice medicine
od 120 PLN
Zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
Certificate of qualifications to practice nursing
100 PLN
Zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pielęgniarki/pielęgniarza
Certificate of the course of professional practice (nursing)
80 PLN
Świadectwo ukończenia gimnazjum
Middle school leaving certificate
100 PLN
Świadectwo dojrzałości (nowe)
Certificate of maturity (new template)
100 PLN
Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
Transcript of middle school final examination results
100 PLN
Świadectwo pracy
Certificate of employment
od 140 PLN
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Petition for the ascertainment of acquisition of estate
od 100 PLN
Świadectwo kwalifikacji zawodowej (kierowca)
Certificate of professional competence (driver)
od 150 PLN