Doświadczenie

sub2

Zapraszam do kontaktu, jeżeli są Państwo zainteresowani tłumaczeniami dokumentów (wniosków, świadectw, zaświadczeń itp.), tłumaczeniami prawniczymi, nauką biznesowego języka angielskiego, czy tłumaczeniami ustnymi (konferencyjne i liaison).

Poniżej znajdą Państwo przykłady zleceń, których podjąłem się w ostatnim czasie.

 • 400 stron tłumaczeń na język angielski treści prezentacji multimedialnych z dziedziny ekonomii i finansów (kurs e-learningowy dla zdających międzynarodowy egzamin na dyplomowanego analityka finansowego).
 • Tłumaczenie na język angielski publikacji popularnonaukowych pt. „Bóbr – zapobiegliwy gospodarz” oraz „Wilk – skryty wędrowiec” dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
 • Tłumaczenia dokumentów sądowych, w tym postanowień, wezwań, wyroków i pouczeń.
 • Prace leksykograficzne nad słownikiem tłumacza automatycznego w zakresie prawa spółek oraz prawa cywilnego materialnego i procesowego.
 • Prace leksykograficzne nad słownikiem tłumacza automatycznego w zakresie administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym karnego materialnego i procesowego oraz prawa Wspólnoty Europejskiej (projekt Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego).
 • Tłumaczenie opracowania na temat unijnych i międzynarodowych przepisów dotyczących ochrony praw człowieka oraz związanych z nimi aktów prawa międzynarodowego, sądów, orzecznictwem oraz ciał traktatowych dla Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii (sto dwadzieścia stron na angielski).
 • Tłumaczenie opracowania na temat przepisów prawa cywilnego i rodzinnego w Polsce i w Europie w odniesieniu do osób homoseksualnych oraz orzecznictwa w tym zakresie dla Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii (sto pięćdziesiąt stron na angielski).
 • Tłumaczenie raportu specjalnego sprawozdawcy Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat przestrzegania przez Polskę praw człowieka związanych z ochroną zdrowia dla Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.
 • Tłumaczenia ustne przy czynnościach notarialnych (pełnomocnictwa, umowy spółek, umowy sprzedaży nieruchomości).
 • Tłumaczenia przysięgłe dla klientów indywidualnych aktów stanu cywilnego, umów, świadectw i dyplomów, zaświadczeń, deklaracji podatkowych, testamentów, zaświadczeń o niekaralności.
 • Tłumaczenia dokumentów rejestrowych i umów spółek polskich, brytyjskich, cypryjskich i amerykańskich.
 • Tłumaczenia artykułów naukowych z dziedziny zarządzania jakością, logistyki czy historii Kościoła.
 • Tłumaczenie liaison przesłuchania świadków przed trybunałem arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlu w Zurichu.
 • Tłumaczenie konsekutywne na spotkaniu z działaczem na rzecz praw człowieka z Sierra Leone dla Amnesty International.
 • Asysta tłumaczeniowa dla przedstawicieli spółek z grupy Green Business Norway w czasie targów POLEKO.

Współpracuję z producentem oprogramowania językowego i biurami tłumaczeń oraz wykonuję przekłady dla klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i uczelni wyższych. Zobacz ofertę!