Tłumaczenia poświadczone elektronicznie

Tłumaczenia poświadczone kwalifikowanym podpisem elektronicznym

We wrześniu 2020 r. ofertę usług rozszerzyłem o sporządzanie tłumaczeń poświadczonych za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W 2016 r. nowelizacją ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego ustawodawca wprowadził możliwość poświadczania tłumaczeń lub odpisów pisma w postaci elektronicznej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przepis art. 18 ust. 1a ustawy stanowi, że „tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej”.

W przypadku tłumaczeń dokumentów elektronicznych i skanów innych dokumentów oznacza to, że proces zamówienia, sporządzenia i odbioru tłumaczenia poświadczonego może odbywać się w całości zdalnie, a sam przekład funkcjonować może wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

Warto zwrócić uwagę, że jeżeli wymagane jest tłumaczenie poświadczone za zgodność z oryginałem, nadal niezbędne jest okazanie oryginału dokumentu tłumaczowi najpóźniej przy odbiorze tłumaczenia albo przesłanie go pocztą lub kurierem.

Poświadczenie elektroniczne może okazać się szczególnie użyteczne w przypadku tłumaczeń dokumentów przeznaczonych dla instytucji i podmiotów zagranicznych. W Polsce rozwiązanie to napotyka jak dotąd na pewne ograniczenia w praktyce, ponieważ sądy i organy administracji akceptują zazwyczaj wyłącznie tłumaczenia poświadczone w sposób tradycyjny: na papierze, z podpisem i pieczęcią okrągłą tłumacza przysięgłego. Chcąc zatem skorzystać z nowego udogodnienia warto najpierw u źródła zasięgnąć informacji, czy organ lub podmiot, do którego tłumaczenie ma trafić, przyjmie tłumaczenie poświadczone elektronicznie.

Organizacje zawodowe tłumaczy poczyniły starania w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących używania kwalifikowanego podpisu elektronicznego do poświadczania tłumaczeń, co może w bliskiej perspektywie umożliwić szersze stosowanie tego rozwiązania.

Na stronie Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS można zapoznać się z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości w tej sprawie: https://tepis.org.pl/2020/07/31/podpis-elektroniczny-3/