Wiedza

Tłumacz przysięgły – czym się zajmuje?

Tłumacz przysięgły może: sporządzać i poświadczać tłumaczenia z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy oraz sprawdzać i poświadczać tłumaczenia sporządzone przez inne osoby, sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy pism … Continued

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Wedle ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego tłumaczem przysięgłym może zostać osoba fizyczna, która: ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji … Continued

Słowniczek pojęć

Poniżej znajdą Państwo krótkie informacje dotyczące kilku głównych pojęć związanych z dziedziną tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe Jest to potoczna nazwa dla tłumaczeń uwierzytelnionych, a zatem tłumaczeń dokonanych przez tłumacza przysięgłego – osobę kompetentną, merytorycznie i językowo przygotowaną oraz uczciwą i bezstronną, … Continued