Tłumacz przysięgły – czym się zajmuje?

Tłumacz przysięgły może:

  • sporządzać i poświadczać tłumaczenia z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy oraz sprawdzać i poświadczać tłumaczenia sporządzone przez inne osoby,
  • sporządzać poświadczone odpisy pism w języku obcym, sprawdzać i poświadczać odpisy pism sporządzone w danym języku obcym przez inne osoby,
  • dokonywać tłumaczenia ustnego.

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że osoba zajmująca się taką działalnością wykonuje zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych i z troski o realizację interesu publicznego.

Oznacza to również, że możliwość wykonywania takiego zawodu jest określana i limitowana przez władze państwowe oraz poprzedzona zaliczeniem egzaminu i złożeniem przysięgi, w której tłumacz zapewnia o swojej sumienności, bezstronności i uczciwości.

Osoba wykonująca zawód tłumacza przysięgłego jest ponadto zobowiązana do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznała się w związku z tłumaczeniem, oraz do doskonalenia zawodowego. Od dnia 27 stycznia 2005 roku obowiązuje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która reguluje wszystkie aspekty związane z tym zawodem.

Comments are closed.